Uitvaart en corona

Ondanks de strikte en noodzakelijke maatregelen die gelden in verband met het coronavirus, is er nog genoeg mogelijk voor een mooi afscheid.

Door het coronavirus verloopt een uitvaart helaas anders dan gewoon. Als het virus onder controle blijft kan het maximum aantal aanwezigen per 1 juli waarschijnlijk worden uitgebreid naar honderd personen.  Tot die tijd mogen er bij de afscheidsbijeenkomst helaas maar maximaal dertig aanwezigen zijn en moet een afstand van 1.5 meter worden aangehouden.

Ik help je graag om de uitvaart toch zo liefdevol als mogelijk te maken. Op deze pagina vind je een paar voorbeelden.

wad tot wad urn

Livestream

Met een livestream of webcast kunnen vrienden en familie toch de uitvaart bijwonen. Via een persoonlijke link kunnen genodigden live meekijken of de afscheidsbijeenkomst achteraf bekijken. Zelf met je telefoon of tablet streamen kan natuurlijk ook.

In de meeste uitvaartcentra is het al langer gebruikelijk om de bijeenkomst op te nemen. De opname krijg je achteraf op een usb-stick.

 

Aan de Amsterdamse grachten…

Vervoer hoeft niet altijd per auto. Met een boot kan en mag ook, en is in deze tijden van corona een mooi alternatief.

De route die je vaart zet je op de kaart. Iedereen die niet aanwezig kan zijn bij de afscheidsbijeenkomst zelf, zoekt een mooi plekje langs de route. Op een bankje of op een brug.

Erehaag

De rouwkoets rijdt langzaam voorbij. Familie, vrienden en buren vormen een erehaag. Langs de route is er genoeg ruimte om anderhalve meter afstand te houden.

De route bepaal je zelf. Zo kun je bijvoorbeeld ook langs het geboortehuis of de oude school lopen.

Samen muziek luisteren

Schrijf op de kaart dat je op de dag van de begrafenis op een bepaald tijdstip het lievelingsnummer van de overledene draait. Iedereen die “er bij wil zijn” zet gelijktijdig het nummer op. Bij de rouwkaart kun je ook een kaarsje meesturen of een foto van de overledene.

Vraag en antwoord

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Sinds  geldt voor de hele uitvaartbranche dat er bij elke afscheidsdienst maximaal dertig gasten aanwezig mogen zijn. Het is uiteraard aan de nabestaanden te beslissen welke dertig gasten dat zijn.

Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek of condoleance zijn?

Rouwbezoeken zijn alleen mogelijk in besloten kring. Er worden maximaal zes personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden.

Zijn er mogelijkheden om meer dan 30 gasten bij de uitvaart te betrekken?

Het aantal gasten dat aanwezig mag zijn maximaal 30. Het is wel mogelijk om de afscheidsbijeenkomst via een live-stream te volgen. De meeste locaties bieden die mogelijkheid aan. Via een beveiligde link kunnen genodigden meekijken naar de uitvaartdienst. Daarnaast kan de afscheidsdienst worden opgenomen. De nabestaanden ontvangen de opname op usb-stick. Zo kan deze gedeeld worden met anderen.

Hoe wordt de uitvaart geregeld?

Vooralsnog kom ik gewoon bij de familie langs als je me belt. Mocht je zelf bezwaar hebben, óf is er (waarschijnlijk) sprake van een coronabesmetting dan regelen we het anders, bijvoorbeeld via videobellen.

Het melden van overlijden vindt plaats op de gebruikelijke manier. Ik ben dag & nacht bereikbaar op telefoonnummer 020 820 44 73.

Een dierbare overlijdt en is -waarschijnlijk- besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Het melden van overlijden vindt plaats op de gebruikelijke manier. Ik ben dag & nacht bereikbaar op telefoonnummer 020 820 44 73.

Een dierbare overlijdt en is -waarschijnlijk- besmet met het coronavirus. Kan de uitvaart doorgaan?

De uitvaart kan doorgaan, ook de rouwbezoeken kunnen doorgaan. Ik volg een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. De kans op verspreiden via een overleden persoon is bovendien klein.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Er is geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met of het aanraken van de overledene door de nabestaanden mag ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn.

Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Laatste ontwikkelingen vanuit RIVM

Momenteel geldt dat alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, tot 1 juni 2020 worden afgelast. Voor uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances geldt dat deze doorgang kunnen vinden, mits het aantal personen minder dan 30 bedraagt en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Het aantal toe te laten personen is dus afhankelijk van de mogelijkheden van de ruimte om hieraan te kunnen voldoen. Ook geldt de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen.

Bron: RIVM / COVID-19 en overlijden

Neem direct contact met mij op 020 820 44 73